Uncertainty, Multivalence and Growth

Huynh KimMerlateau Marie-Pierre

Human Capital Creation in an Economic Perspective. Physica Verlag & ETLA (B102) 1994, 196-213.

Information om publikationen

Serie
Reprints 193
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska