An Evaluation of the Reasons for High Nordic Levels

Alho Kari

European Economic Integration: A Nordic Perspective, edited by Fagerberg, J. & Lundberg, L. Avebury 1993, 129-149.

Information om publikationen

Serie
Reprints 178
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska