Comment on Lilja ’Unemployment Benefit System and Unemployment Duration in Finland’

Kettunen Juha

Finnish Economic Papers, Vol 6:1, Spring 1993, 38-40.

Information om publikationen

Serie
Reprints 176
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska