Power of the Neural Network Linearity Test

Teräsvirta TimoLin Chien-FuGranger Clive W. J.

Journal of Time Series Analysis, Vol. 14, 1993:209-220.

Information om publikationen

Serie
Reprints 170
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska