Characterizing Nonlinearities in Business Cycles Using Smooth Transition Autoregressive Models

Teräsvirta TimoAnderson Heather M.

Journal of Applied Econometrics, Vol. 7, 1992:S119-S136.

Information om publikationen

Serie
Reprints 168
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska