A Search Theoretical Analysis of the Finnish Unemployment Insurance System

Kettunen Juha

Finnish Economic Papers, Vol. 5, 1992:2, 129-138.

Information om publikationen

Serie
Reprints 166
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska