The Effects of Unemployment Insurance: Description of the Finnish System and Data

Kettunen Juha

Suomen Tilastoseuran vuosikirja 1990, 85-108.

Information om publikationen

Serie
Reprints 157
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska