Preliminary Data in Economic Databases

Lecture Notes in Computer Science 420, Springer-Verlag 1990, 219-226.

Information om publikationen

Serie
Reprints 135
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska