The Term Structure and Interest Rates in the Finnish Money Markets – The First Three Years

Murto Risto

Liiketaloudellinen aikakauskirja 1990:3, 208-229.

Information om publikationen

Serie
Reprints 150
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska