Forecast Pretesting and Correction

Ilmakunnas Pekka

Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 8, No. 4, 1990, 475-480.

Information om publikationen

Serie
Reprints 148
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska