Conservatism and risk-taking in peer review: Emerging ERC practices

Luukkonen Terttu

Research Evaluation (2012), Vol. 21:1, pp. 48-60

Information om publikationen

Datum
22.02.2012
Sidor
13
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska