Value Capture and Policy Design in a Digital Economy

Breznitz DanKenney MartinRouvinen PetriJohn Zysman JohnYlä-Anttila Pekka

Journal of Industry, Competition and Trade (2011), Vol. 11:3 September, pp. 203-207
DOI 10.1007/s10842-011-0108-3

Information om publikationen

Datum
2011
Sidor
5
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska