Inequality in Access to and Finance of Tertiary Education

Asplund RitaBen Abdelkarim OussamaSkalli Ali

in Education and Inequality Across Europe, pp. 91-121. Edward Elgar 2009.

Information om publikationen

Datum
2009
Sidor
61
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska