The great financial crisis in Finland and Sweden. The dynamics of boom, bust and recovery 1985-2000

Jonung LarsKiander JaakkoVartia Pentti

European Commission. European Economy. Economic Papers 350. December 2008

Information om publikationen

Datum
2008
Sidor
61
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska