An equity perspective on access to, enrolment in and finance of tertiary education

Asplund RitaBen Adbelkarim OussamaSkalli Ali

Education Economics (2008) 16:3, pp. 261-274

Information om publikationen

Datum
2008
Sidor
14
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska