On the Political Economy of Housing’s Tax Status

Eerola EssiMäättänen Niku

Topics in Macroeconomics (2006) Vol 6:2, article 7

Information om publikationen

Datum
2006
Sidor
30
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska