Understanding the dynamics of networks of excellence

Luukkonen TerttuNedeva MariaBarre Remi

Science and Public Policy (2006),Vol 33: no 4 May, pp. 239-252

Information om publikationen

Datum
2006
Sidor
16
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska