New Evidence on Cross-Country Differences in Job Satisfaction Using Anchoring Vignettes

Kristensen NicolaiJohansson Edvard

Information om publikationen

Datum
2006
Sidor
25
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska