The Provision and Effects of Company Training: A Brief Review of the Literature

Asplund Rita

Nordic Journal of Political Economy(2005), Vol 31:1, p. 47-73

Information om publikationen

Datum
2005
JEL
M53,J24,J31
Sidor
27
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska