Boron biodistribution in Beagles after intravenous infusion of 4-dihydroxyborylphenylalanine-fructose complex

Kulvik M.E.Vähätalo J.K.Hermans R. et al.

Applied Radiation and Isotopes 61 (2004), pp. 975-979

Information om publikationen

Datum
2004
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska