An econometric diffusion model of exchange rate movements within a band : implications for interest

Rantala Olavi

Finnish economic papers 1992 : 2 s. 98-109

Information om publikationen

Datum
1992
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska