The European Research Council and the European Research Funding Landscape

Luukkonen Terttu

Science and Public Policy (2014) Vol 41:1, pp. 29-43

Information om publikationen

Datum
19.02.2014
Sidor
15
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska