Foreign-owned Firms and Productivity-enhancing Restructuring in Finnish Manufacturing Industries

Information om publikationen

Serie
Discussion Papers no. 965
Nyckelord
ulkomaalaisomistus, tuotavuuden dekomponointi, tuottavuutta vahvistava rakennemuutos
Nyckelord
foreign ownership, productivity decomposition, productivity-enhancing restructuring
JEL
F23,O33,O47
Sidor
21
Pris
10 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska