Channels and Mechanisms of Technology Transfer: Societal Aspects from a Recipients Viewpoint

Myllyntaus Timo

Information om publikationen

Serie
Discussion Papers no. 318
Datum
17.04.1990
Sidor
21
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska