Itsehoitolääkkeiden kaupan vapauttamisen merkitys kaupalle ja kuluttajille

Mankinen ReijoRantala Olavi

Lääkemarkkinoita on vapautettu viime vuosina muissa Pohjoismaissa. Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa itsehoitolääkkeiden myynti on sallittu apteekkien lisäksi päivittäistavarakaupalle. Norjassa ja Ruotsissa on vapautettu lääkemarkkinoita laajemminkin. Myös Suomessa on käyty keskustelua itsehoitolääkkeiden myynnin sallimisesta muun muassa päivittäistavarakaupalle. Tämä lisäisi kilpailua itsehoitolääkkeiden markkinoilla, alentaisi niiden hintoja, vähentäisi kuluttajien lääkemenoja ja parantaisi lääkkeiden saatavuutta. Tässä tutkimuksessa selvitetään itsehoitolääkkeiden kaupan vapauttamisen vaikutuksia kuluttajien, päivittäistavarakaupan ja apteekkien talouteen. Itsehoitolääkkeiden kaupan vapauttaminen ja hinnan lasku hyödyttäisi eniten pienituloisia vanhus- ja eläkeläistalouksia. Lääkkeiden saatavuuden paranemisen ohella myönteisiä vaikutuksia syntyisi autoilun vähenemisen ja liikenteen ilmastokuormituksen pienenemisen muodossa. OECD :n mukaan kaupan sääntely on Suomessa viidenneksi tiukinta OECD-maissa. Lääkemarkkinoiden sääntelyn purkaminen olisi linjassa EU :n kilpailu- ja kuluttajapoliittisten tavoitteiden kanssa.

Information om publikationen

Serie
Discussion Papers no. 1204
Datum
2009
Nyckelord
itsehoitolääkkeet, sääntelyn purkaminen
JEL
D12,D45,I11
Sidor
39
Pris
10 €
Tillgänglighet av tryckt version
Språk
Finska