Education, Human Capital and Economic Growth.A Survey of Theories and Empirical Evidence with Special Reference to Finland

Asplund Rita

Information om publikationen

Serie
ETLA B 71
Sidor
151
Pris
29.25 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska