Sustainable Biotechnology Development – New Insights into Finland

Hermans RaineKulvik Martti (eds)

Information om publikationen

Serie
ETLA B 217
Sidor
287
Pris
40 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska