Knowledge Services in the Innovation System

Leiponen Aija

Aija Leiposen tutkimuksessa arvioidaan osaamisperusteisten liike-elämän palvelujen (knowledge-intensive business services KIBS) luonnetta ja roolia innovaatiojärjestelmässä, erityisesti tarkastellaan niiden merkitystä uuden osaamisen luojina.

Lisäksi tutkitaan yritysten välisten suhteiden johtamista ja siihen liittyviä sopimuksia.

Tulosten mukaan KIBS-yritykset voivat olla hyvinkin innovatiivisia, eivätkä siis tyydy muiden osaamisen kierrättämiseen. Innovatiiviset palveluyritykset tarjoavat useammin tuotteistettuja palvelupaketteja kuin pelkkiä asiantuntijapalveluja. Palveluinnovointi näyttääkin liittyvän yksilöiden osaamisen lisäksi organisaation yhteiseen oppimiseen.

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on tehostanut palvelujen tuottamista ja jakelua, mutta henkilökohtaiset kontaktit asiakkaiden kanssa ja näkyvyys markkinoilla ovat edelleen tärkeitä kilpailuvaltteja.

Information om publikationen

Serie
ETLA B 185
Sidor
120
Pris
29 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska