Small Country Strategies in Global Competition. Benchmarking the Finnish Case

Pajarinen MikaRouvinen PetriYlä-Anttila Pekka

Mika Pajarisen, Petri Rouvisen ja Pekka Ylä-Anttilan kirjassa globalisaatiolla tarkoitetaan viimevuosikymmenellä alkanutta kansainvälistymisen viimeisintä vaihetta, jonkakäynnistivät maailmanlaajuinen raha- ja pääomamarkkinoiden jakilpailuolosuhteiden vapautuminen sekä osittain myös informaatio- jakommunikaatioteknologian huima edistyminen.Kansallisen globaalin kilpailukyvyn peruskysymys on, miten tehdä maasta houkuttelevasijaintipaikka monikansallisten yritysten korkean jalostusarvon toiminnoille.Kirjassa tarkastellaan mm. seuraavia kysymyksiä:- Miten meneillään oleva globalisaatiokehitys poikkeaa maailmantalouden aikaisemmasta kansainvälistymisestä?- Miten suomalaisten yritysten kansainvälistyminen vaikuttaa talouden tulevaan kasvuun ja työllisyyteen?- Miten ulkomaalaisten yritysten investoinnit Suomeen ja ulkomaalaisomistuksen lisääntyminen vaikuttavat Suomen talouteen?- Mikä on kansallisen elinkeinopolitiikan rooli globalisoituvassa taloudessa?

Information om publikationen

Serie
ETLA B 144
Sidor
162
Pris
26.9 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska