Innovation Systems and Competitiveness

Kuusi Osmo (ed.)

Information om publikationen

Serie
ETLA B 125
Sidor
207
Pris
29.25 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska