Locational Sources of Competitiveness: Finnish Companies’ International Business Operations in the Baltic Sea Region

Lindström Maarit

Information om publikationen

Serie
ETLA A 37
Datum
2003
Sidor
179
Pris
30 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska