The Determinants of Foreign Direct Investment Operations of Finnish MNCs in Transition Economies 1990-1995

Borsos-Torstila Julianna

Information om publikationen

Serie
ETLA A 28
Datum
1999
Sidor
200
Pris
26.9 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska