The Engineering Industry – Development Paths and Roles of Engineering Companies

Kässi Tuomo

Information om publikationen

Serie
ETLA A 26
Datum
1997
Sidor
294
Pris
32.45 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska