Electrifying Finland. The Transfer of a New Technology into a Late Industrialising Economy

Myllyntaus Timo

Information om publikationen

Serie
ETLA A 15
Datum
1991
Sidor
407
Pris
37.35 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska