Analysis of Financial Markets and Central Bank Policy in the Flow-of-Funds Framework. An Application to the Case of Finland

Alho Kari

Information om publikationen

Serie
ETLA A 12
Datum
1988
Sidor
236
Pris
24.4 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska