Etlatieto

Etlatieto Oy är Etlas forskningsenhet som verkar helt med utomstående projektfinansiering och som utför främst empirisk företags- och branschforskning. Företagens förnyelse är vårt centrala forskningsobjekt gällande till exempel globaliseringen, de globala värdekedjorna samt innovationsverksamheten. Vi är speciellt intresserade av att ta tag i framväxande fenomen och förändringar i världshandeln samt deras effekter.

Etlatieto är en cirka tio personers forskningsenhet, vars verkställande direktör är Jyrki Ali-Yrkkö.

Information om pågående forskningsprojekt inom Etlatieto finns på sidan Företagens förnyelse.