Etlatieto

Etlatieto Oy är Etlas forskningsenhet som verkar helt med utomstående projektfinansiering och som utför närmast empirisk företags- och branschforskning som är förknippad med vår tids megatrender – särskilt globalisering (värdekedjor) och digitalisering (bl.a. ”plattformekonomi”). Etlatieto utför också konsultuppdrag bland annat med anknytning till innovations- och näringslivspolitik. Etlatieto är en starkt tvärvetenskaplig cirka tio personers forskningsenhet, som vid behov får inspiration från till exempel ingenjörsvetenskapen och den medicinska vetenskapen.

Etlatietos verkställande direktör är Jyrki Ali-Yrkkö.

Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI