Etlatieto Oy

Etlatieto Oy on Etlan täysin ulkopuolisella projektirahoituksella toimiva tutkimusyksikkö, joka tekee lähinnä empiiristä yritys- ja toimialatutkimusta. Yritysten uudistuminen on keskeinen tutkimuskohteemme koskien esimerkiksi globalisaatiota, globaaleja arvoketjuja sekä innovaatiotoimintaa. Olemme erityisen kiinnostuneita tarttumaan nouseviin ilmiöihin ja maailmantalouden muutoksiin sekä niiden vaikutuksiin.

Etlatieto on noin kymmenen hengen tutkimusyksikkö, jonka toimitusjohtaja on Jyrki Ali-Yrkkö.

Etlatiedossa käynnissä olevista tutkimuksista on tietoa sivulla Yritysten uudistuminen.