Tuottavia yrityksiä perustavat yrittäjät

Maliranta MikaNurmi Satu

Tiivistelmä

Suomen talous kärsii pitkittyneestä tuottavuuskehityksen alamäestä. Voidaan väittää, että tilanteen korjautumiseen tarvitaan nyt tavallista enemmän uusien yritysten tarjoamaa vetoapua. Tutkiaksemme mistä sellaisten yritysten yrittäjät tulevat ja millaisia he ovat, olemme rakentaneet uudenlaisen suomalaisen pitkittäisen omistaja-työnantaja-työntekijä aineiston (FLOWN). Tässä keskitymme osakeyhtiömuotoisiin yrityksiin, joissa on yksi pääomistaja, joka työskentelee yrityksessään ja on palkannut vähintään yhden työntekijän. Havaitsemme, että tyypillisesti nämä yrittäjät ovat aikaisemmin työskennelleet jossain korkean tuottavuuden yrityksessä ja että tämä on voimakkaassa positiivisessa yhteydessä hänen nykyisen oman yrityksensä tuottavuuden ja henkiinjäämistodennäköisyyden kanssa. Yrittäjän korkea-asteen koulutus tekniseltä alalta ennustaa myös yritykselle korkeaa tuottavuutta. Nämä tulokset saadaan, vaikka suuri määrä yrittäjän ja palkansaajien ominaisuuksia on otettu huomioon tilastollisilla menetelmillä. Havaitsemme myös, että tuottavia yrityksiä perustetaan sellaisina aikoina, jolloin työpaikkojen uudelleenkohdentuminen yritysten välillä on tavallista kiivaampaa.

What Kind of Entrepreneurs Start High Productivity Businesses?

Abstract

The Finnish economy is suffering from a prolonged hollow in productivity. For a solid bounce, arguably Finland would need new high productivity firms. To analyze where entrepreneurs of such firms come from and what they are like, we have constructed a novel Finnish Longitudinal OWNer-Employer-Employee (FLOWN) database. Here we focus on limited liability companies with one dominant owner who works in her own firm and who has hired at least one additional employee. We find that these entrepreneurs typically have previous experience as an employee in another high productivity firm and, moreover, this is strongly positively associated with her current firm’s higher productivity and survival probability. In addition, a strong link between the productivity performance and the owner’s formal university education in a technical field is established. These findings are robust to controlling for a number of entrepreneur and employee attributes. Finally, we find that firms that were founded in times of intensive job reallocation currently had superior productivity performance.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 49
Päiväys
06.10.2016
ISSN
2323-2463
Sivuja
4
Kieli
Suomi