Business Owners, Employees and Firm Performance

Maliranta MikaNurmi Satu

Abstract
The novel Finnish Longitudinal OWNer-Employer-Employee (FLOWN) database was used to analyze how the characteristics of owners and employees relate to firm performance as determined by labor productivity, survival and employment growth. Focusing on the role of the owner’s formal education and previous experience as an employee, the results show that previous experience in a high-productivity firm strongly predicts high productivity and probability of survival for the entrepreneur’s new firm. This can be interpreted as evidence of knowledge spillover through labor mobility. Strikingly, firms established in times of intensive excess job reallocation were found to exhibit superior productivity performance in the later phases of their life cycles.

Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkastellaan sekä yrityksen omistajan että sen työntekijöiden ominaisuuksien yhteyttä yrityksen menestykseen käyttämällä uudenlaista yhdistettyä omistaja-työnantaja-työntekijä-aineistoa (FLOWN). Yrityksen menestystä mitataan työn tuottavuudella, henkiinjäämisellä ja työllisyyskasvulla. Keskitymme erityisesti muodollisen koulutuksen sekä aikaisemman työkokemuksen määrän ja laadun merkitykseen. Tulokset kertovat, että omistajayrittäjän aikaisempi kokemus palkansaajana korkean tuottavuuden yrityksessä ennustaa hänen uudelle yritykselleen korkeaa tuottavuutta ja selviämistodennäköisyyttä. Tulos antaa tukea näkemykselle, että tuottavuutta vahvistava tieto leviää kansantaloudessa, kun työntekijöitä siirtyy korkean tuottavuuden yrityksistä uusiin yrityksiin yrittäjiksi tai työntekijöiksi. Saamme myös kiinnostavaa näyttöä siitä, että intensiivisen työpaikkarakenteen muutoksen aikana syntyneet yritykset ovat tavallista tuottavampia elinkaarensa myöhemmissä vaiheissa.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työntekijöiden liikkuvuus tiedon leviämisen ja ”luovan tuhon” lähteenä [Valmistunut]
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 42
Päiväys
06.10.2016
Avainsanat
Yrittäjyys, ownership, yrityksen menestys, inhimillinen pääoma, tiedonleviäminen
Keywords
Entrepreneurship, ownership, firm performance, human capital, diffusion of knowledge
ISSN
2323-2420, 2323-2439
JEL
L25, L26, J24, J62, O33
Sivuja
35
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti