Toimialakatsaus Kevät 2022

Yhteenveto

Toimialakatsauksen toimialaennusteet on tehty Etlan maaliskuussa julkaistun kevään Suhdanne-makroennusteen yhteydessä. Toimialakatsaus sisältää yksityiskohtaista tietoa eri toimialoilta. Se kattaa teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja elintarviketeollisuuden, rakentamisen sekä yksityisen palvelusektorin.

Koko teollisuuden arvonlisäyksen määrä kasvaa tänä vuonna vain noin prosentin, ja tuotos lisääntyy 2 prosenttia. Ennuste kiinnitettiin maaliskuun alussa, jolloin Ukrainan sodan talousvaikutuksista oli vasta rajoitetusti tietoa. EU oli juuri julkaissut listan Venäjän vastaisista kauppapakotteistaan, ja vasta muutamat yritykset olivat ilmoittaneet vapaaehtoisista boikoteistaan Venäjää vastaan. Tilanteen mittavat vaikutukset Euroopan talouksiin ilmenivät vasta jonkin ajan kuluttua. Toimialakatsauksessa esitettyihin ennusteisiin liittyy siksi tavanomaista enemmän epävarmuutta, mutta ne ovat kuitenkin suuntaa antavia. Palvelualojen arvonlisäyksen odotetaan kohoavan runsaat 2 prosenttia ja tuotoksen vajaat 3 prosenttia vuonna 2022. Yksityisten palvelualojen tuotos kasvaa jonkin verran enemmän, runsaat 3 prosenttia.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto EU-maissa väheni tammi-maaliskuussa keskimäärin 7,7 prosenttia vuoden takaisesta. Suomessa valmistusmäärät kuitenkin lisääntyivät noin 2,5 prosenttia. Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen vienti kohosi tammi-helmikuussa arvoltaan huomattavasti edellisvuodesta. Myös paristojen ja akkujen vienti lisääntyi arvoltaan tuntuvasti.

Metallien jalostuksen tuotanto kohosi tammi-maaliskuussa Suomessa 16 prosenttia vuoden takaisesta, eli huomattavasti enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Vientimäärä jäi kuitenkin tammi-helmikuussa edellisvuotista pienemmäksi. Koneiden ja laitteiden valmistus nousi EU:ssa tammi-maaliskuussa 2022 keskimäärin 5 prosenttia vuoden takaisesta. Suomessa alan tuotanto nousi 9 prosenttia, Ruotsissa 6 prosenttia ja Italiassa 3 prosenttia. Ranskassa ja Saksassa tuotanto väheni. Toimialan viennin kasvuvauhti hidastuu viime vuoden kuudesta prosentista noin prosenttiin. Metallituotteiden tuotanto lisääntyi EU27-maissa keskimäärin 2 prosenttia tammi-maaliskuussa, Suomessa kasvua kertyi 17 prosenttia. Kulkuneuvojen viennin määrä kasvaa prosentin tahtia vuosina 2022–2023. Moottoriajoneuvojen tuotanto on tänä vuonna vähenemään päin. Telakkateollisuuden tilanne on hyvä, risteilijöitä toimitetaan joka vuosi Turun telakalta vuoteen 2026 asti. Myös Rauman ja Helsingin telakalta aluksia valmistuu vientiin ennustevuosina 2022–2024.

Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) viennin määrä putosi kuluvan vuoden tammi-helmikuussa 17 prosenttia vuoden takaisesta Paperiliiton lakon takia. Arvioimme maaliskuussa, että toimialan viennin määrä supistuu tänä vuonna 7 prosenttia lakon seurauksena. Laskelma perustui kolmen kuukauden pituiseen lakkoon, mutta lakosta tulikin odotettua pitempi. EU27-maissa toimialan tuotanto lisääntyi tammi-maaliskuussa keskimäärin 2,8 prosenttia. Italiassa, Saksassa ja Ranskassa kasvu jäi keskimääräistä pienemmäksi. Ruotsissa ja Suomessa tuotantomäärä oli laskussa. Lisää kartongin tuotantokapasiteettia on valmistumassa Suomeen.

Puutavarateollisuuden tuotanto nousi Suomessa 18 prosenttia tammi-maaliskuussa, mikä oli keskimääräistä enemmän. EU27-maissa tuotanto lisääntyi vajaat 6 prosenttia. Toimialan vientihinnat ovat ennennäkemättömän korkeat. Puutuotteet kallistuivat tammi-maaliskuussa keskimäärin 46 prosenttia viimevuotisesta. Rakentaminen Euroopassa on hidastumassa, mikä heikentää vientimahdollisuuksia.

Koko kemianteollisuuden tuotantomäärä nousi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kausitasoitettuna 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Toimialan uusien tilausten arvo nousi samalla ajanjaksolla 15 prosenttia vuoden takaisesta. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden vientihinnat kohosivat tammi-maaliskuussa keskimäärin 39 prosenttia vuoden takaisesta. Viennin määrä kasvanee tänä vuonna noin 4 prosenttia viimevuotisesta. Öljytuotteiden viennin määrä väheni laskelmiemme mukaan noin 25 prosenttia tammi-helmikuussa. Vienti näyttää tänä vuonna jäävän odotettua heikommaksi. Voitelussa käytettävien maaöljyjen osuus öljytuotteiden viennin arvosta oli 13 prosenttia tammi-helmikuussa. Venäjän osuus tuoteryhmän viennin arvosta oli 48 prosenttia. EU27-maissa öljytuotteiden valmistus lisääntyi tammi-maaliskuussa keskimäärin 6,8 prosenttia vuoden takaisesta. Suomessa kumi- ja muovituotteiden vientimäärä kasvoi vajaat 6 prosenttia tammi-helmikuussa.

Elintarviketeollisuuden vienti vähenee tänä vuonna. Tuotanto lisääntyi vuoden alussa vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin.

Tässä katsauksessa tarkasteltujen yksityisten palvelualojen tuotannon (arvonlisäyksen) määrä kasvaa ennusteemme mukaan tänä vuonna keskimäärin noin kolme prosenttia ja ensi vuonna noin 2,5 prosenttia edellisvuodesta.

Kaupan alan nopea kasvuvaihe on jäänyt taakse, ja ennusteemme mukaan kehitys on hyvin maltillista ennustevuosien aikana. Kulutuskysynnän painopisteen normalisoituminen palvelujen suuntaan, kotitalouksien ostovoiman heikkeneminen hintojen nousun seurauksena ja tuotantokapeikkojen negatiivinen vaikutus tarjontaan heikentävät kaupan alan lähiajan näkymiä.

Majoitus- ja ravitsemisalan elpyminen pandemiasta on edelleen kesken ja ulottuu ennusteperiodin ylitse. Kansainvälinen matkailu, erityisesti liikematkustus, ja uutena tekijänä venäläisten matkailijoiden puuttuminen Ukrainan sodan sekä kiinalaisten puuttuminen maan jyrkkien koronasulkujen vuoksi hidastavat majoitusalan kehitystä ja koskettavat erityisesti Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen matkailua.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla palautuminen pandemiasta on kesken lähinnä ilma- ja meriliikenteen matkustajamäärien osalta. Ilmailussa joudutaan nyt kiertämään Venäjän ilmatila, mikä heikentää Aasian-liikenteen näkymiä. Kustannustason nousu on ollut poikkeuksellisen voimakasta.

Pitkään kestänyt negatiivisten nimelliskorkojen aikakausi on tullut päätökseen inflaation kiihtymisen vuoksi, vaikkakin yleisten odotusten mukaan inflaatiotahti rauhoittuu jo ensi vuonna. Rahapolitiikka on kuitenkin alkanut kiristyä monissa maissa, ja myös EKP:n odotetaan nostavan politiikkakorkoaan mahdollisesti jo kesällä. Tämä kehitys vaikuttaa rahoitus- ja vakuutusalan toimintaympäristöön.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan kasvu hidastuu tänä vuonna, mutta on kuitenkin yli neljä prosenttia viime vuodesta, sillä palautuminen pandemiasta on vielä osittain kesken. Ensi vuonna kehitys maltillistuu. Informaatio- ja viestintäpalvelujen kasvu hidastuu nyt selvästi viime vuoden rajusta kasvusta, mutta on edelleen hyvällä tasolla. Kiinteistöalalla kasvu voi tänä vuonna ylittää viime vuoden tahdin.

Julkaisun tietoja

Päiväys
24.05.2022
Sivuja
100
Kieli
Suomi