Toimialakatsaus & Suomen talousennuste 2020:1

Tiivistelmä

Etla on päivittänyt ennusteensa toukokuussa ja arvioi nyt, että Suomen bkt supistuu 8 prosenttia tänä vuonna ja kääntyy ensi vuonna 4 prosentin kasvuun. Koko teollisuuden arvonlisäyksen määrän arvioidaan supistuvan tänä vuonna noin 9 prosenttia ja palvelualojen arvonlisäyksen vajaat 7 prosenttia. Yksityiset palvelut vähenevät noin 10 prosenttia. Sekä teollisuuden että palvelualojen tuotoksen arvioidaan supistuvan noin 8 prosenttia tänä vuonna. Tämänhetkisen arvion mukaan koko teollisuuden arvonlisäys ja tuotos kasvavat ensi vuonna noin 5 prosenttia, palvelualojen vastaavat luvut ovat 3 prosenttia. Koronapandemian vaikutusten arvioiminen eri toimialojen kehitykseen on erittäin haasteellista, joten tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ovat vain suuntaa antavia.

EU27-maissa koko teollisuuden tuotanto putosi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kausitasoitettuna ja työpäiväkorjattuna keskimäärin 4,9 prosenttia viimevuotisesta. Metallien jalostuksen tuotanto väheni EU:ssa keskimäärin 8,4 prosenttia, mutta lisääntyi Suomessa 6 prosenttia vuoden takaisesta. Koneiden ja laitteiden valmistus väheni EU:ssa keskimäärin runsaat 8 prosenttia edellisvuodesta, mutta porskutti Suomessa vahvasti ylöspäin 7 prosentin tahtia.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vienti Suomesta putosi finanssikriisin aikana vuonna 2009 peräti 35 prosenttia, koska samanaikaisesti matkapuhelinvalmistaja Nokian tuotanto romahti. Tänä vuonna alan vienti supistuu arviolta noin 10 prosenttia koronakriisin takia. EU:ssa tuotantomäärä jäi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa keskimäärin vajaat 3 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, mutta Suomessa tuotanto kohosi 9 prosenttia vuoden takaisesta.

Kulkuneuvoteollisuuden vienti supistuu tänä vuonna 25 prosenttia, mutta kohoaa ensi vuonna noin 30 prosenttia. Telakkateollisuus luovuttaa tänä vuonna yhden aluksen ja ensi vuonna kolme laivaa. ACEA:n (European Automobile Manufacturers Association) keräämien tietojen mukaan EU-maiden autotehtaat (ml. Iso-Britannia) ovat tänä vuonna olleet suljettuna keskimäärin 30 päivää COVID-19 takia. Suomessa sulkupäiviä oli 25, Saksassa 29, Ranskassa 34, Isossa-Britanniassa 40 ja Italiassa 41. Uudenkaupungin autotehdas suunnittelee valmistavansa autoja täydellä kapasiteetilla heinä-elokuusta lähtien.

Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) ja puutuoteteollisuuden tuotanto putosi ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 15 prosenttia vuoden takaisesta metsäteollisuuden lakkojen takia. Jyrkkä lasku näkyy myös vientiluvuissa. Puutuotteiden vienti vähenee tänä vuonna noin 15 prosenttia rakentamisen hidastuessa. Paperiteollisuuden vienti vähenee selvästi vähemmän.

Kemianteollisuuden investoinnit nousevat tänä vuonna noin 1,6 miljardiin euroon, siitä suurin osa on tuotantokapasiteetin korvaamista. Uusien tilausten arvo nousi tammi-maaliskuussa runsaat 4 prosenttia vuodentakaisesta. Koko maailman energian (hiili, öljy, kaasu) kysyntä supistuu kuitenkin tänä vuonna 6 prosenttia ja EU:ssa kysyntä vähenee 11 prosenttia, mikä vaikuttaa myös Suomen öljynjalostusteollisuuteen.

Koronakriisi vaikuttaa poikkeuksellisen paljon moniin palvelualoihin. Palvelualojen arvonlisäyksen määrä aleneekin tänä vuonna selvästi. Tässä käsitellyistä toimialoista koronakriisistä kärsii eniten majoitus- ja ravitsemistoiminta, jonka arvonlisäys alenee ennusteen mukaan tänä vuonna lähes 30 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla arvonlisäys alenee noin 20 prosenttia. Näitä molempia toimialoja koettelevat yleisen taloudellisen aktiviteetin ja ostovoiman vähenemisen lisäksi valtiovallan asettamat toimintarajoitukset. Kaupan alalla ja yrityspalveluissa arvonlisäyksen väheneminen on tätä pienempää, mutta kuitenkin melkein kymmenen prosenttia. Arvioimme, että ensi vuonna kaikki palvelutoimialat pääsevät kohtalaiseen kasvuun. Vuoden 2019 tuotantotason saavuttaminen kestää kuitenkin useamman vuoden.

Julkaisun tietoja

Päiväys
25.05.2020
Sivuja
72
Kieli
Suomi