Etla päivitti ennusteensa: Suomen bkt laskee tänä vuonna 8 prosenttia, hotelli- ja ravintola-alalla 30 prosentin sukellus

Etlan tänään julkaistun talousennusteen mukaan Suomen bkt supistuu tänä vuonna 8 prosenttia, mutta kääntyy ensi vuonna 4 prosentin kasvuun. Koko teollisuuden arvonlisäyksen arvioidaan supistuvan tänä vuonna noin 9 prosenttia ja palvelualojen liki 7 prosenttia. Autojen ja muun kulkuneuvoteollisuuden vienti supistuu tänä vuonna peräti 25 prosenttia, mutta nousee jälleen ensi vuonna noin 30 prosenttia. Poikkeuksellisen kovaa koronakriisi iskee Suomessa palvelualoihin. Eniten kärsii majoitus- ja ravitsemistoiminta, jonka arvonlisäys alenee ennusteen mukaan tänä vuonna lähes 30 prosenttia.

Koronaviruspandemian ja sen torjuntatoimien aiheuttaman globaalin poikkeustilanteen johdosta Etla on päivittänyt makrotalouden ennustettaan myös nyt julkaistavan toimialakatsauksen yhteydessä. Pandemian vaikutusten arviointi eri toimialojen kehitykseen on erittäin haasteellista, joten esitetyt ennusteet ovat suuntaa antavia.

Toukokuussa päivitetyn Etlan ennusteen mukaan Suomen bkt supistuu tänä vuonna 8 prosenttia ja kääntyy ensi vuonna 4 prosentin kasvuun. Koko teollisuuden arvonlisäyksen määrän arvioidaan supistuvan tänä vuonna noin 9 prosenttia ja palvelualojen arvonlisäyksen liki 7 prosenttia. Yksityiset palvelut vähenevät noin 10 prosenttia. Sekä teollisuuden että palvelualojen tuotoksen arvioidaan supistuvan noin 8 prosenttia tänä vuonna.

Tämänhetkisen arviomme mukaan koko teollisuuden arvonlisäys ja tuotos kasvavat jälleen ensi vuonna noin 5 prosenttia, palvelualoilla 3 prosenttia.

Palvelualoilla eniten kärsivät hotellit, ravintolat, kuljetus ja varastointi

Poikkeuksellisen lujaa koronakriisi iskee moniin Suomen palvelualoihin. Palvelualojen arvonlisäyksen määrä aleneekin tänä vuonna selvästi. Eniten kärsii majoitus- ja ravitsemistoiminta, jonka arvonlisäys alenee ennusteen mukaan tänä vuonna lähes 30 prosenttia. Kuljetuksessa ja varastoinnissa arvonlisäys alenee noin 20 prosenttia. Molempia toimialoja koettelevat yleisen taloudellisen aktiviteetin ja ostovoiman vähenemisen lisäksi myös valtiovallan asettamat toimintarajoitukset.

Kaupan alalla ja yrityspalveluissa arvonlisäyksen väheneminen on pienempää, mutta silti liki kymmenen prosentin luokkaa. Etla arvioi, että ensi vuonna kaikki palvelutoimialat pääsevät kohtalaiseen kasvuun. Vuoden 2019 tuotantotason saavuttaminen vie kuitenkin useamman vuoden.

Autoteollisuus nousee ensi vuonna, telakoilta valmistuu kolme laivaa

EU27-maissa koko teollisuuden tuotanto putosi tammi-maaliskuussa (kausitasoitettuna ja työpäiväkorjattuna) keskimäärin liki 5 prosenttia viimevuotisesta. Metallien jalostuksen tuotanto väheni EU:ssa keskimäärin 8,4 prosenttia, mutta lisääntyi Suomessa 6 prosenttia vuoden takaisesta. Koneiden ja laitteiden valmistus väheni EU:ssa keskimäärin yli 8 prosenttia edellisvuodesta, mutta porskutti Suomessa vahvasti ylöspäin 7 prosentin tahtia.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vienti Suomesta supistuu tänä vuonna arviolta 10 prosenttia.

Kulkuneuvoteollisuuden vienti supistuu tänä vuonna peräti 25 prosenttia, mutta kasvaa jälleen ensi vuonna noin 30 prosenttia. ACEA:n (European Automobile Manufacturers Association) keräämien tietojen mukaan EU-maiden autotehtaat (ml. Iso-Britannia) ovat tänä vuonna olleet suljettuna keskimäärin 30 päivää koronakriisin takia. Suomessa sulkupäiviä oli 25.    Uudenkaupungin autotehdas suunnittelee valmistavansa autoja täydellä kapasiteetilla jälleen heinä-elokuusta lähtien.

Telakkateollisuus luovuttaa tänä vuonna yhden aluksen ja ensi vuonna kolme laivaa.

Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) ja puutuoteteollisuuden tuotanto putosi ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 15 prosenttia vuoden takaisesta metsäteollisuuden lakkojen takia. Jyrkkä lasku näkyy myös vientiluvuissa. Puutuotteiden vienti supistuu tänä vuonna noin 15 prosenttia, paperiteollisuuden vähemmän.

Kemianteollisuuden investoinnit nousevat tänä vuonna noin 1,6 miljardiin euroon, siitä suurin osa on tuotantokapasiteetin korvaamista. Uusien tilausten arvo nousi tammi-maaliskuussa runsaat 4 prosenttia vuodentakaisesta. Koko maailman energiankysyntä supistuu kuitenkin tuntuvasti tänä vuonna, mikä vaikuttaa myös Suomen öljynjalostusteollisuuteen.

 

 

Toimialakatsaus 2020/1 perustuu toukokuussa 2020 päivitettyyn makrotalouden ennusteeseen. Toimialakatsaus sisältää yksityiskohtaista tietoa eri toimialoilta. Se kattaa teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden, kemian- ja elintarviketeollisuuden, rakennusaineteollisuuden, rakentamisen sekä yksityisen palvelusektorin.