Toimialakatsaus 2015:2

ETLA arvioi syyskuussa julkaistussa ennusteessaan, että teollisuuden tuotos supistuu vielä tänä vuonna runsaan prosentin, mutta kääntyy noin 1.5 prosentin kasvuun vuonna 2016. Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä alkaa näkyä pieniä elpymisen merkkejä.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden uudet vientitilaukset ovat edelleen laskussa. Viennin odotetaan kuitenkin kääntyvän kasvuun vuonna 2016. Metallien jalostuksen vienti kasvaa tasaista tahtia. Suomen teräksen tuotanto kehittyy huomattavasti suotuisammin kuin EU:ssa keskimäärin. Kone- ja metallituoteteollisuuden investointiaste on selvässä nousussa. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa on näkyvissä elpymisen merkkejä, mutta tammi-lokakuussa tuotanto jäi vielä vuodentakaista pienemmäksi. Vuosina 2016-2017 laivateollisuuden vienti kasvaa moottoriajoneuvojen vientiä nopeammin.

Paperiteollisuudessa (ml. sellu- ja kartonkiteollisuus) kapasiteettia on edelleen jonkin verran liikaa. Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä vähenee ja myös yksikkötyökustannukset ovat laskussa. Puutuoteteollisuuden tuotanto on kääntymässä nousuun. Kemianteollisuuden tuotanto ja vienti supistuu vuonna 2015 Porvoon öljynjalostamon noin kaksi kuukautta kestäneen huoltoseisokin takia. Vienti ja tuotanto kasvaa vastaavasti vuonna 2016. Elintarviketeollisuuden viennistä tammi-elokuussa vajaa 9 prosenttia meni Venäjälle elintarvikkeiden tuontikiellon seurauksena. Aiemmin vajaa kolmannes alan viennistä meni Venäjälle. Toimialan investointiaste nousee selvästi vuonna 2016, mutta alenee seuraavana vuonna. TEVANAKE-teollisuudessa on edelleen liikaa kapasiteettia. Työpanos vähenee ennustevuosina ja yksikkötyökustannukset alenevat.

Yleisen suhdannetilanteen paraneminen, teollisuusyritysten investointien käynnistyminen sekä hallituksen päättämät väylien peruskorjaushankkeet vauhdittavat koko rakennustuotannon noin 2.5 prosentin kasvuun vuosina 2016 ja 2017. Rakennusyritysten kannattavuus paranee hitaasti lähivuosina.

Yksityisten palvelutoimialojen tuotos kasvaa prosentin vuonna 2016 ja 2 prosenttia vuonna 2017. Kaupan myynnin määrän kasvu jää ennustevuosina hyvin vaatimattomaksi. Alan työllisyys on pienentynyt. Matkailijoiden yöpymisten määrä on hienoisessa kasvussa, vaikka venäläismatkailijoiden määrä on laskenut merkittävästi. Ravitsemistoiminnan liikevaihdon nousu näyttää jatkuvan. Liikennepalvelujen arvonlisäyksen määrä nousee puolisen prosenttia vuonna 2016, kun vienti ja tehdasteollisuuden tuotanto lähtee kasvuun. Rahoitus- ja vakuutusalalla työn tuottavuus kasvaa edelleen ja kannattavuus pysyy suhteellisen vakaana. Kiinteistö- ja liike-elämää palvelevan toiminnan tuotanto ja kannattavuus on nousussa.

Julkaisun tietoja

Päiväys
31.12.2015
Sivuja
73
Kieli
Suomi