Tilimallissa on ideaa

Tiivistelmä

Työttömyysturva suojaa työntekijöitä työmarkkinoihin väistämättä liittyvältä epävarmuudelta. Toisaalta työttömyysturva vähentää työllisyyttä heikentämällä työttömän kannustimia etsiä ja vastaanottaa uutta työtä. Ns. työttömyystilejä on esitetty keinoksi parantaa työntarjonnan kannustimia työttömyysturvasta tinkimättä. Tilimallissa etuudet rahoitetaan omalta tililtä. Tilimalli on sitä toimivampi mitä tasaisemmin elinkaarityöttömyys, eli koko elinkaaren aikaisten työttömyyskuukausien lukumäärä, on jakautunut ihmisten kesken. Suomessa työttömyyskuukaudet keskittyvät melko pienelle joukolle ihmisiä. Nykyisen työttömyysturvan ainakin osittainen korvaaminen tilimallilla on siitä huolimatta harkitsemisen arvoinen mahdollisuus. Työttömyystilin toimivuutta voitaisiin edelleen parantaa liittämällä siihen muitakin tulonsiirtoja, kuten eläkkeitä tai opintotukea.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 32
Päiväys
21.04.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
5
Kieli
Suomi