Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa

Ali-Yrkkö JyrkiMattila JuriSeppälä TimoRouvinen Petri

Tiivistelmä

Tässä muistiossa analysoidaan suurimpien yritysten roolia Suomen kansantaloudessa. Mittarina käytetään niiden Suomessa tuottamaa arvonlisää. Lisäksi tarkastellaan näiden tärkeimpien yritysten merkitystä Suomen viime vuosien talouskehityksessä. Tulosten mukaan 10 arvonlisältään suurimman yrityksen joukko on monipuolinen, koostuen useista eri omistuspohjan yrityksistä eri toimialoilla. Vuonna 2013 nämä top10-yritykset tuottivat peräti 6,5 % Suomen bkt:sta. Lisäksi suurimpien yritysten tuottavuuden taso ja sen kasvuvauhti ovat huomattavasti korkeampia kuin yrityskentässä keskimäärin. Valtaosassa suurimmista yrityksistä viime vuosien nopea tuottavuuskasvu on tosin saavutettu enemmän kustannussäästöillä kuin arvonlisän kasvulla.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 30
Päiväys
24.03.2015
ISSN
2323-2463
Sivuja
8
Kieli
Suomi