Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus

Ailisto Heikki (toim.)Heikkilä EetuHelaakoski HeliNeuvonen AnssiSeppälä Timo

Raportissa annetaan yleiskuva tekoälyn tieteellis-teknologisesta kehityksestä jäsentämällä moniulotteinen aihepiiri kymmenen osa-alueen kautta. Tavoitteena on näin antaa julkisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi ja niitä helpottamaan yhteinen käsitteistö. Tekoälyyn liittyvän tutkimustoiminnan vahvuutta ja kehitystä eri maissa ja teknologian osa-alueilla on tarkasteltu julkaisuanalyysin avulla. Maista Kiina on ohittanut Yhdysvallat julkaisujen määrässä, mutta yhteenlaskettuna EU-maissa julkaistaan vielä enemmän. Teknologian osa-alueista eniten julkaistaan koneoppimiseen ja neuroverkkoihin liittyviä tuloksia. Tekoälyn osa-alueita arvioidaan myös suorituskyvyn, oppivuuden ja autonomisuuden sekä avoimuuden, riskien ja validoitavuuden suhteen. Tämän väliraportin rinnalla julkaistaan tekoälyn käsitekartta, joka on tekstiä, kuvia sekä sisäisiä linkkejä käyttävä esitysmuoto, jossa lukija voi saada yleiskuvan alan käsitteistä ja tarvittaessa porautua hieman syvemmälle. Hankkeessa tullaan julkaisemaan joulukuussa tilanneselvitys tieteellisestä ja teknologisesta osaamisesta Suomessa ja toimenpidesuosituksia osaamisen kehittämiseksi ja varmistamiseksi.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 46/2018.

Julkaisun tietoja

Päiväys
19.06.2018
Avainsanat
Tekoäly, tekoälyn huippuosaaminen, tekoälyn ominaisuudet, tekoälyn kehittyminen
Sivuja
63
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
vnk.fi