Taloustutkimus päätöksenteon tukena

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Etla, tulee tänä vuonna toimineeksi 70 vuotta. Laitoksen toimintaa ovat määrittäneet kulloinkin tärkeiksi koetut tiedon tarpeet, taloustieteen opit ja käytettävissä olleiden tutkimusmenetelmien luonne sekä rahoituksen saatavuus.

Toiminnan tarkoitus on kuitenkin pysynyt laitoksen koko historian ajan pohjimmiltaan samana. Tavoitteena on ollut tuottaa päätöksentekoa palvelevaa hyödyllistä, luotettavaa tietoa taloustieteen keinoin. Tärkeimmät kohdetyhmät ovat olleet taloudellisen toiminnan ehtoihin vaikuttavat poliittiset päättäjät, heitä tukeva hallintokoneisto sekä etujärjestöt.

Tällaisen tutkimustyön merkitys riippuu viime kädessä siitä, kuinka paljon ja millä tavalla tutkimustietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Tämän julkaisun tarkoitus on valottaa useammasta näkökulmasta taloustieteellisen tiedon hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä Suomessa. Kirjoittajina on Etlan tutkijoiden ohella kolme ekonomistia, joilla on laaja kokemus sekä tutkimuksesta että talouspolitiikan valmistelusta. Lisäksi Suomen tutkimusjärjestelmään perehtynyt ulkopuolinen tutkija arvioi taloudellisten tutkimuslaitosten roolia Suomen talouspolitiikan muotoutumisessa.

Päiväys: 25.08.2016
Sivuja: 221
Kieli: Suomi
ISSN: 0356-7443
ISBN: 978-951-628-671-9 (nid.)
978-951-628-672-6 (pdf)
ETLA B 273