Suuren kuopan pohja vajoaa – tarvitaan uusi tuottavuusloikka

Maliranta MikaVihriälä Vesa

Tiivistelmä

Syksyllä 2011 ilmestyneessä EVA-analyysissä ”Suuri kuoppa” todettiin, että Suomi on pudonnut tuottavuustrendiltään ennen kokemattoman syvään kuoppaan. Kymmenien tuhansien työpaikkojen arvioitiin olevan vaarassa, kun kannattamattomiksi ajautuneet yritykset vähentävät työvoimaansa. Työllisyys ei kuitenkaan ole toistaiseksi notkahtanut pahasti. Sen sijaan tuottavuuskuoppa on jäänyt luomatta umpeen. Tämän seurauksena Suomea uhkaa pysyvä putoaminen muiden Pohjoismaiden elintason kehitysuralta maamme monista pitkän ajan vahvuustekijöistä huolimatta. Suomi tarvitsee kipeästi paluuta nopean tuottavuuskasvun uralle. Se ei ole ristiriidassa hyvän työllisyyden kanssa vaan sen ja hyvinvointipalveluiden rahoituksen turva pitkällä aikavälillä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 24
Päiväys
24.01.2014
ISSN
2323-2463
Sivuja
6
Kieli
Suomi