Peruskoulutodistuksen varassa olevien nuorten polut työelämään – 2000-luvun alussa peruskoulunsa päättäneiden kokemuksia

Asplund RitaVanhala Pekka

Tiivistelmä

Tässä muistiossa kuvataan niiden nuorten kokemuksia matkalla työelämään, jotka täyttivät 16 vuoden 2003 aikana ja jotka eivät olleet suorittaneet mitään lisätutkintoa vielä viisi vuotta peruskoulun päätyttyä. Tulokset osoittavat, että vielä 21-vuotiaana pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten keskuudessa esiintyy varsin selkeitä mutta monelta osin hyvinkin erilaisia peruskoulun jälkeisiä polkuja. Merkille pantavaa kuitenkin on, että erimuotoiset ’koulutuspolut’ kattavat yhdessä peräti 75 % näistä nuorista, eli niihin kuuluvat nuoret viettävät 16–20-vuotiaina varteenotettavan osan elämästään opiskelemassa mutta suorittamatta silti mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Loput eli noin neljännes peruskoulun varassa olevista nuorista seuraa pääosin syrjäytymispoluiksi luokiteltavia polkuja ja huomattavasti vähemmässä määrin työ- tai työttömyysjaksoista pääosin muodostuvia polkuja. Ja vaikka peruskoulun varassa olevia tyttöjä on vähemmän, näyttää heidän siirtymäpolkuihinsa liittyvän huomattavasti enemmän syrjäytymisriskiä kasvattavia piirteitä kuin peruskoulun varassa olevien poikien siirtymäpolkuihin.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 23
Päiväys
17.01.2014
ISSN
2323-2463
Sivuja
8
Kieli
Suomi