Työvoima, työajat ja työpanos tulevaisuudessa

Eriksson Tor

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1990:3, 255-267.

ei ETLAn julkaisu

Julkaisun tietoja

Sarja
Reprints 147
Päiväys
1990
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi